O projekcie

„Długie życie fotografii” to projekt, którego polem zainteresowania są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa złożona z konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, by poznać i opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji.

Twórcą projektu jest Fundacja Archeologia Fotografii, która od 8 lat prowadzi w Polsce badania nad archiwami fotograficznymi i poszukuje nowych sposobów ich prezentacji i zabezpieczania. Konsekwencją tych działań jest „Długie życie fotografii” – złożony i wielowątkowy projekt, który dotyka tematu konserwacji prewencyjnej.

Kolejne elementy projektu przeprowadzają nas przez pasjonujący proces odkrywania archiwum fotograficznego. Jak określić historyczną i artystyczna wartość zdjęć rodzinnych? Jak zachować historie przedstawione na fotografiach? Co w rzeczywistości może zagrażać delikatnej materii odbitki, negatywu czy wydruku ? Które ze zdjęć warto udostępnić publicznie i w jaki sposób? Te pytania dotyczą zbiorów muzealnych, tak samo jak domowych kolekcji, historycznych fotografii wykonanych technikami analogowymi czy współczesnych wydruków.

W programie znajdują się filmy, wystawa, szkolenie, rezydencja artystyczne i zamknięte szkolenia dla ekspertów. Każde z wydarzeń przedstawia inny element pracy z archiwum fotograficznym i przeznaczony jest dla różnych grup odbiorców.

Projekt jest realizowany od października 2015 do kwietnia 2016 roku w Polsce i Norwegii.W pracę nad projektem zaangażowane są polskie i norweskie instytucje:

Czym jest konserwacja prewencyjna?

Fotografia, jak każdy obiekt materialny, podlega działaniu czasu. Czy jest to precyzyjnie wykonana odbitka autorska znanego fotografa, amatorskie zdjęcie dokumentalne z rzadko odwiedzanego działu muzeum, negatyw w archiwum instytucji badawczej czy album rodzinny – wszystkie fotografie się starzeją.

Konserwacja prewencyjna stwarza szansę na spowolnienie tego naturalnego procesu, bez konieczności stosowania metod inwazyjnych. Jest to szereg prostych i stosunkowo tanich metod, które mają zabezpieczyć fotografie przed zniszczeniem, deformacją i utratą jakości. Polega przede wszystkim na przepakowaniu zdjęć w bezpieczne materiały oraz wybraniu odpowiedniego miejsca przechowania. To także profesjonalne skanowanie, dzięki któremu obraz nie straci na jakości i może być prezentowany szerszej grupie widzów. Nieodpowiednie przechowywanie zdjęć może mieć nieodwracalne skutki. Tymczasem nawet bardzo podstawowe zabiegi umożliwiają ochronę materiałów fotograficznych. Większość z tych metod jest prosta i dostępna, co pozwala na skuteczną ochronę zdjęć, także w zbiorach domowych.