EKSPERCI – program partnerski

EKSPERCI – program partnerski dla zamkniętej grupy specjalistów

Specjalistycznych działania ekspertów odbywające się, bezpośrednio w archiwach są najobszerniejszą częścią projektu. Przede wszystkim pozwalają na spotkanie specjalistów z różnych krajów oraz wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń. Efektem kilkumiesięcznego programu szkoleniowego jest stworzenie idealnych modeli pracy dla poszczególnych archiwów wraz z dostarczeniem niezbędnych narzędzi i wiedzy do ich realizacji. Ta część projektu przeznaczona jest dla grupy ekspertów z instytucji parterskich projektu. Biorą oni udział w następujących działaniach:

SEMINARIA WARSZTATOWE prowadzone w norweskich i polskich instytucjach specjalizujących się w identyfikacji, konserwacji i digitalizacji fotografii.

Identyfikacja i konserwacja fotograficznych materiałów negatywowych
1-2.03.2016
miejsce: Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa, Polska
prowadzenie: Jens Gold (konserwator fotografii norweskiego Preus Museum)

Identyfikacja i konserwacja kolekcji fotograficznych
16-18.03.2016
miejsce: Preus Museum, Horten, Norwegia
prowadzenie: Jens Gold

 

Warsztat digitalizacji materiałów kolorowych
30.03-1.04.2016
miejsce: NTNU – The Norwegian University of Science and Technology; The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory, Gjøvik, Norwegia
prowadzenie: specjaliści z The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory

WIZYTY STUDYJNE w europejskich centrach zajmujących się fotografią. Organizowane są indywidualnie dla specjalistów zaangażowanych w projekt, dopasowane do ich doświadczenia zawodowego, realizowanych obecnie projektów i badań oraz zainteresowań.

specjaliści odwiedzają m.in.:
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, Holandia
Hercules Laboratory, University of Évora, Portugalia
Museum of Photography, Berlin, Niemcy
National Library of Norway, Mo i Rana, Norwegia

Jednocześnie przez cały czas trwania projektu eksperci prowadzą BADANIA NAD KOLEKCJAMI we własnych instytucjach, wprowadzając elementy zdobytej wiedzy do codziennej pracy. Dodatkowo, do instytucji partnerskich posiadających archiwa fotograficzne, zaproszony zostaje doświadczony konserwator fotografii, który tworzy PLAN KONSERWACJI KOLEKCJI oraz profesjonalną EKSPERTYZĘ zbiorów.