NTNU, Gjøvik

The Norwegian University of Science and Technology; The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory

(NTNU Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii; Laboratorium koloru i obliczeń wizualnych)

Gjøvik, Norwegia

Norweskie Laboratorium koloru i obliczeń wizualnych  (Colourlab) jest ośrodkiem badań nad technologią color imaging i powiązanymi zagadnieniami. Colourlab jest jednostką Wydziału Nauk Informatycznych i Technologii Medialnej na Uniwerstecie w Gjøvik i stanowi bazę dla szerokich działań na rzecz badań i rozwoju, od badań nad kolorem do stosowanej technologii color imaging. Ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. projekt w ramach programu Marie Curie ITN pt. “Colour Printing 7.0: Next generation multi-channel printing”), realizowanych przy współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Colourlab zorganizowało kilka międzynarodowych sympozjów dotyczących technologii obrazowania.

 

Laboratorium posiada doskonale przystosowane pomieszczenia i sprzęt potrzebny do tworzenia obrazów w kolorze, na ich reprodukcję, ewaluację jakości obrazu, mierzenia koloru, a także zarządzania kolorem (standaryzowane źródła światła, spektroradiometr, wielospektralne systemy obrazowe, systemy monochromatorów, systemy scientific camera, techniki eye-tracking).