County Archive of Oppland

Archiwum Okręgowe w Oppland
Lillehammer, Norwegia

Archiwum Okręgowe w Oppland otwarto niedługo po XVII Igrzyskach Zimowych w Lillehammer w 1994 roku, aby profesjonalnie zarządzać archiwami Olimpiady. Od tamtej pory organizacja prężnie rozwija się i dziś jest głównym archiwum dla 41 norweskich gmin.

Jedną z podstawowych funkcji Archiwum jest opieka nad materiałami archiwalnymi w formie analogowej i cyfrowej.  Objętość archiwum to dziś blisko 25.000 metrów półek na materiały analogowe i 100TB danych cyfrowych. Wszystkie materiały przechowywane są w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze i wilgotności.

Archiwum świadczy także usługi dla gmin i organizacji, oferuje m.in.: organizację materiału, migrację danych z różnych systemów przechowywania danych, rejestrację informacji i przekazywanie informacji użytkownikom archiwum.

Poprzez organizację szkoleń i warsztatów z zakresu archiwistyki oraz wysyłanie konsultantów do gmin członkowskich, archiwum przyczynia się do poprawy standardów zarządzania danymi i przechowywania dokumentów w lokalnych instytucjach.

Archiwum zajmuje się także digitalizacją książek, taśm magnetofonowych, fotografii, map, rysunków a także całych zbiorów dokumentów.Gromadzi m.in. starsze archiwa papierowe, zdjęcia administracji rządowej, szkół, organizacji dziedzictwa kulturalnego oraz fotografię krajobrazową.