Sogn og Fjordane County Archives

(Archiwum Okręgowe Sogn og Fjordane)

Leikanger, Norwegia

Archiwum Okręgowe Sogn og Fjordane zajmuje się dokumentacją, zabezpieczaniem i upowszechnianiem materiałów archiwalnych, zdjęć, muzyki, nazewnictwa lokalnego, literatury i prywatnych zbiorów z  Sogn og Fjordane. Pracuje nad pełną digitalizacją kolekcji i jest postrzegane jako wiodący ośrodek w tej dziedzinie na poziomie krajowym.  Archiwum Sogn og Fjordane jest relatywnie młodą instytucją, zostało powołane w 1983 roku. Znaczna część pracy instytucji poświęcona była rozwijaniu nowej, lepszej infrastruktury i usług. Archiwum ma siedzibę w wsi Hermansverk w gminie Leikanger i podlega pod władze samorządowe Sogn og Fjordane.

Główne cele prac przy kolekcji zdjęć to: zebranie i zabezpieczanie historycznych zdjęć z okolic Sogn og Fjordane; dokumentacja i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii fotografii w Sogn og Fjordane i fotografów z tego regionu; promocja i podkreślanie wartości fotografii jako źródła wiedzy historycznej.

Kolekcja fotografii obejmuje blisko 300,000 zdjęć. Większość kolekcji stanowią archiwa negatywów profesjonalnych fotografów z Sogn og Fjordane. Archiwum posiada również zbiory fotografii amatorskiej, zdjęć prasowych, a także kolekcje organizacji prywatnych i przemysłowych. Kolekcja obejmuje zdjęcia zrobione w latach 1890-2015.

Wszystkie zdigitalizowane zdjęcia z archiwum można zobaczyć tu