Telemark Museum

(Muzeum Telemarku)

Skien, Norwegia

Muzeum Telemarku obejmuje większość okręgu Telemark, od miast Kragerø do Ulefoss. Muzeum zarządza siedmioma różnymi jednostkami muzealnymi, łącznie administruje 115 budynkami i 152000 eksponatami oraz zbiorem 2,6 miliona fotografii i dużymi zbiorami książek oraz archiwów prywatnych. Muzeum otwarto w 1909 roku.

Muzeum Telemarku obejmuje następujące obiekty:

  • Ibsen Venstøp – dom czasów dzieciństwa Henryka Ibsena
  • Posiadłość Søndre Brekke  
  • Dwór Ulefos, Magazyn Cudrio, Muzeum Bamble pokazujące życie nadmorskiego Telemarku;
  • Kragerø – miejsce urodzenia Theodora Kittelsena, ilustratora norweskich opowieści ludowych.

Kolekcja fotografii Muzeum Telemakru obejmuje lata od 1840 do czasów współczesnych. Zbiór 2,6 miliona zdjęć obejmuje kilka archiwów firmowych, archiwów gazet codziennych, a  także m.in. najstarszy dagerotyp w zbiorach norweskich, zdjęcie zrobione w Londynie w 1841 roku. Muzeum jest również aktywne na polu edukacji i promocji tradycji lokalnych.