Długie Życie Fotografii

„Długie życie fotografii” to projekt, którego polem zainteresowania są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa złożona z konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, by poznać i opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji.

O projekcie

Twórcą projektu jest Fundacja Archeologia Fotografii, która od 8 lat prowadzi w Polsce badania nad archiwami fotograficznymi i poszukuje nowych sposobów ich prezentacji i zabezpieczania. WIĘCEJ

Wystawa

Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz zaprezentują nowe projekty, które są efektem rezydencji artystycznych w norweskich archiwach fotograficznych oraz pracy ze zbiorem Fundacji Archeologia Fotografii. WIĘCEJ

Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi etapami pracy z archiwum fotograficznym. Kompleksowy program obejmuje m.in. zagadnienia związane z konserwacją, archiwizacją i digitalizacją, aż po kwestie udostępniania zbiorów online i pracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem fotografii. WIĘCEJ